0,00 €

Pred nákupom v tomto e-shope sa zoznámte s obchodnými podmienkami, ktoré nájdete tu. 

Zodpovednosť za vady, záruku a reklamácie (reklamačný poriadok) upravujú Obchodné podmienky v článku VIII.: 

V prípade, že kupujúci v internetovom obchode zakúpil iba príslušenstvo, reklamáciu tohto príslušenstva a jeho záručný servis zaisťuje predávajúci - spoločnosť Cedoor, s.r.o. Kupujúcemu sa odporúča zaslať reklamáciu písomne na adresu sídla predávajúceho, ktorá je Florianova 3198/6, Prešov, PSČ 080 01, spoločne so sprievodným listom, v ktorom popíše dôvody reklamácie, priložiť reklamovaný tovar a faktúru. Predávajúci kupujúcemu potvrdí uplatnenie reklamácie vyrozumením na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte. O výsledku reklamácie bude kupujúci vyrozumený na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte a písomne na adresu uvedenú v objednávke, príp. adresu uvedenú pri reklamácii.